מתקני תצוגה

מגוון מתקני תצוגה יעודיים מסוגים שונים שיוצרו עבור מותג מסחרי או רשת קמעונאית.
עיצוב מתקני תצוגה יעודיים יקר ביחס למוצרי מדף מודולאריים, אך יתרונותיו רבים: העיצוב נעשה תמיד תוך התחשבות בתנאי השטח והתאמה מלאה אליהם, ערכי המותג יבואו בו לידי ביטוי בצורה מיטבית, והסיכוי להשיג בולטות ובידול ביחס למערכות הסטנדריות גדול לעין שיעור.