במות תצוגה

עיצוב וביצוע במות תצוגה ומכירה למותגים שונים. השירות מיועד למותגים ורשתות, בכמויות מסחריות ולא כיחידה בודדת. מדובר בעיצוב וביצוע בהתאם לערכי המותג (taylor made), אין ברשותנו מלאי במות תצוגה מוכנות למכירה.