Veronica Pie | דוכן מכירה לנעליים בקניון

עיצוב וייצור דוכן מכירה קבוע לממכר נעלי סירה בקניונים.
הפרוייקט עוצב ויוצר ע"י קורן, והוכן למשלוח עבור הלקוח להתקנה בחו"ל.