Ieod | הכנת מנוע סילון לתצוגה

תצוגה של טכנולוגיית שיפור מנועי סלון ע"י מנוע קיים. הכנת מנוע סילון לתצוגה בתערוכה האווירית הבינלאומית ב-לה בורז'ה.
הפרוייקט כלל חיתוך המנוע, הוספת תאורה בהפעלה מופרדת איזורים, ושדרוג נראות המנוע.