אסם | חיפוי מקררים

הוספת שטחי תצוגה תוך הצמדות למקפיא מכל צדדיו בשילוב מוצרים משלימים והעצמת המותג.