חצי חינם | חיפוי עמוד קנור

מתקן קבע שהחליף שלושה סטנדים, ניצול העמוד לצורך חשיפה טובה של המותג.