אסם | כובש מדף לעוגות

מדף עוגות הבית עבור אסם. הכובש תוכנן כך שניתן היה להתקינו בשיפוע על גבי כל מערך מידוף.