מ.ח. אלישר | מעמד שולחני

מעמד תצוגה שולחני לקידום מכירות מוצרי פיליפ מוריס במסגרת מבצע קד"מ. תחת אילוצים רבים של איסור אלמנטים ויזואליים בתחום העישון נדרשנו לרמז על מבצע המכוון למכוניות ספורט.