ידיעות אחרונות | סטנד למגאזינים

סטנד תצוגה לעיתונים ומגאזינים בנתב"ג, ממותג "ידיעות אחרונות", עם אפשרות לקיפול חסכוני במקום, לשם אחסון עם סגירת החנות.
למתקן חזית מוגנת בשל הגניבות הרבות ואפשרות משיכה מצד המוכר בלבד.