מ.ח. אלישר | סטנד לדיוטי פרי

סטנד מתכתי לתצוגה של פרסים ומבצעי קידום מכירות של סיגריות. מותקן במתחם הדיוטי פרי.