ידיעות אחרונות | סטנד מגאזינים ודלפק מכירה

סטנד תצוגה לעיתונים ומגאזינים בנתב"ג, ממותג "ידיעות אחרונות", עם אפשרות לקיפול חסכוני במקום, לשם אחסון עם סגירת החנות.
למתקן חזית מוגנת בשל הגניבות הרבות ואפשרות משיכה מצד המוכר בלבד.

דלפק מכירה לקיוסק ממותג "ידיעות אחרונות". העיתונים קיבלו אזור מובנה בחלקו העליון, והמגזינים מוקמו בקדמת שטח המכירה, שניהם בנגישות גבוהה לקונה. שטחי מיתוג בכל דפנות הדלפק נוצלו להבלטת המותג. דוגמא לניצול מקסימלי של שטח מת לטובת קידום המותג ושיוך המתחם אליו.