חשמל ישיר | עיצוב ושיפוץ סניף השרון

תכנון מחדש של סניף קיים וביצוע כל מערך התצוגה בו כחלק מרוח המיתוג הרשתי.