אלקטרו חנן | עיצוב תנור אמבטיה

תנור מהפכני, קיצור אורכו איפשר התקנתו במספר רב של חדרי אמבט ברחבי הארץ בהם המרחק בין הדלת לתקרה היה קטן מכדי שיאפשר התקנה של מפזר חום.
כמו כן שופר התכנון כך שכלל שני חלקי פלסטיק בלבד.