קופות ודלפקים

דוגמאות לעיצוב אזור הקופה ודלפקי מכירה בחנויות, קיוסקים, סופרמרקטים וכו'.
לעיצוב נכון של אזור הקופה חשיבות רבה, ויש פרמטרים רבים שרצוי להביאם בחשבון בתכנון האזור. באתר מאמר מאת ליאור קורן בנושא עיצוב קופות - כדאי לקרוא.