אסם | ראש גונדולה נסטלה

בידול מותג הדגנים בשוק הפרטי.